Mi'kmawi'simk – Mi’gmawi’simg Text

This text example, entitled «Nestuwita:sultimk» was told by Grand Chief Gabriel Sylliboy, and was found in interlinear format in Micmac Texts. The original text is in the Lexicon orrthography and I have transliterated it into the Francis-Smith and Listuguj orthographies as well.

Francis-Smith Orthography

E'ye e'ye. Ki's sa'q nestuwita'sultimk, Lnu'k eykik Unama'kik. Weja'tekemkek Kɨlisto'po'q pekisinkek. Tujiw wejimikwite'tasit ta'n koqowey tɨla'sitew, ta'n tɨlitutew mimajuwaqan ke' we'kaw. Kɨlisto'po'q etlipkisink kissetta'newimk, na' tami semiselewimk. Pekisink etlimewisultiyek; pkwimann, etliktantu'titl mimajuwinu'k, ta'n ula' kesikeweyl kispastaq. Kispasmi'titl pkwimann wujjit kesikewey.

Na tujiw Kɨlisto'p oqwa't. Kɨlisto'p oqwa't, uti, oqwa't. Teluwet, “Tett ika'q manasu'lkw apaqtu'jk; apaqtuk.” Nike' wiki'ti'tij apaqtuk. Uti, piltuwaptm ta'n koqowey. Oqote'tut, amskwes nemitumk na tujiw manasu'lkw. E'e, na paqasa'to'q kullpisunek. Wejkwina'taqamisukwit. Sawtaqa'taqan, welipotji'j e'wɨk. Wel na wejkwina'taqamisukwit. Qaske'k ika'j, e'ya oqwasa'toq wtul. Uti, ke'kwipukuwa'ij kunntew meski'k etek, tett aklasiyewi'sit etuk.

Listuguj Orthography

E’ye e’ye. Gi’s sa’q nestuwita’sultimg, Lnu’g eygig Unama’gig. Weja’tegemgeg G’listo’po’q pegisingeg. Tujiw wejimigwite’tasit ta’n goqowey t’la’sitew, ta’n t’litutew mimajuwaqan ge’ we’gaw. G’listo’po’q etlipgising gissetta’newimg, na’ tami semiselewimg. Pegising etlimewisultiyeg; pgwimann, etligtantu’titl mimajuwinu’g, ta’n ula’ gesigeweyl gispastaq. Gispasmi’titl pgwimann wujjit gesigewey.

Na tujiw G’listo’p oqwa’t. G’listo’p oqwa’t, uti, oqwa’t. Teluwet, “Tett iga’q manasu’lgw apaqtu’jg; apaqtug.” Nige’ wigi’ti’tij apaqtug. Uti, piltuwaptm ta’n goqowey. Oqote’tut, amsgwes nemitumg na tujiw manasu’lgw. E’e, na paqasa’to’q gullpisuneg. Wejgwina’taqamisugwit. Sawtaqa’taqan, welipotji’j e’wɨg. Wel na wejgwina’taqamisugwit. Qasge’g iga’j, e’ya oqwasa’toq wtul. Uti, ge’gwipuguwa’ij gunntew mesgi’g eteg, tett aglasiyewi’sit etug.

Lexicon Orthography

E:ye e:ye. Ki:s sa:q nestuwita:sultimk, ’Lnu:k eykik Unama:kik. Weja:tekemkek K’listo:po:q pekisinkek. Tujiw wejimikwite:tasit ta:n koqowey t’la:sitew, ta:n t’litutew mimajuwaqan ke: we:kaw. K’listo:po:q etlipkisink kissetta:newimk, na: tami semiselewimk. Pekisink etlimewisultiyek; pkwimann, etliktantu:titl mimajuwinu:k, ta:n ula: kesikeweyl kispastaq. Kispasmi:titl pkwimann wujjit kesikewey.

Na tujiw K’listo:p oqwa:t. K’listo:p oqwa:t, uti, oqwa:t. Teluwet, “Tett ika:q manasu:lkw apaqtu:jk; apaqtuk.” Nike: wiki:ti:tij apaqtuk. Uti, piltuwaptm ta:n koqowey. Oqote:tut, amskwes nemitumk na tujiw manasu:lkw. E:’e, na paqasa:to:q kullpisunek. Wejkwina:taqamisukwit. Sawtaqa:taqan, welipotji:j e:w’k. Wel na wejkwina:taqamisukwit. Qaske:k ika:j, e:ya oqwasa:toq wtul. Uti, ke:kwipukuwa:’ij kunntew meski:k etek, tett aklasiyewi:sit etuk.

If you are having problems viewing the language properly, please download and install one of the languagegeek fonts.
©2002-20011 Chris Harvey/Languagegeek
Last Modified: 30-Dec-2012