Please download a Languagegeek.com font to view these pages properly.
Ojibwa Communities

Below is a list of some Anishinaabe communities in the United States and Canada. Due to the very large number of named places, this list is far from complete. I am working south to north, so territories within the United States are given first. I am grateful to Charles J. Lippert for his research into the American toponyms.

First Nation Communities within that Nation English Name
Misi-zaaga’igani Anishinaabeg Misi-zaaga’iganiing Mille Lacs, MN
  Neyaashiing Vineland, MN
  Chi-minising Isle, MN
  Gaa-Mitaawangaagamaag Sandy Lake , MN
  Minisinakwaang East Lake, MN
  Ne-zhingwaakokaag Pine City, MN
  Gaa-zhiigwanaabikookaag Hinckley, MN
  Asiniganiing Sandstone, MN
  Aazhoomog Lake Lena, MN
Nagaajiwanaang Nagaajiwanaang Fond du Lac , MN
  Mookamiing/Mookamaaninigamiing Cloquet, MN
Mekamaadwewininiwag Gaa-zagaskwaajimekaag Leech Lake , MN
  Gaa-miskwaawaakokaag Cass Lake , MN
  Wiinibiigoshishiing Lake Winnibigoshish , MN
Gaa-waabaabiganikaag Gaa-waabaabiganikaag White Earth , MN
Zagaakwaandagowininwag Asabikone-zaaga’iganiing Nett Lake , MN
  Onamanii-zaaga’iganiing Vermilion Lake , MN
Gichi-onigamiing Grand Portage Grand Portage
Miskwaagamiwi-zaaga’igan Miskwaagamiwi-zaaga’igan Red Lake , MN
  Ogaakaan Redlake, MN
  Madaabiimong Redby, MN
  Obaashiing Ponemah, MN
Mikinaakowajiwing Mikinaakowajiwing Turtle Mountain , ND
Gaa-miskwaabikaag Gaa-miskwaabikaag Red Cliff , WI
Odaawaa-zaaga’iganiwininiwag Odaawaa-zaaga’iganiing Lac Courte Oreilles , WI
Maskii-ziibiing Maskii-ziibiing Bad River , WI
Manoominikeshiinyag Bikoganaagan Danbury, WI
  Wekoonamindaawagaans Maple Plain, WI
  Metaawangaag Hertel, WI
  Inaandagokaag Balsam Lake, WI
  Waawiyegamaag Round Lake, WI
Waaswaaganiwininiwag Waaswaaganing Lac du Flambeau , WI
Zaka’aaganing Dewegishigamiing Mole Lake, WI
Gete-gitigaaning Gete-gitigaaning Lac Vieux Desert, MI
Baawitigowininiwag; Baawitigong Sault Ste. Marie, MI
Ginoozhekaaning Baawitigowininiwag Ginoozhekaaning Bay Mills, MI
Wiikwedong Gakiiwe'onaning L'Anse, MI
  Odoonaaganing Ontonagon, MI
Ozaagiinang Ozaagiinang Saginaw Bay, MI
Waabiziiwiziibiwininiwag Waabiziiwiziibiing Swan Creek, MI
Makadewaagamiitigweyaawininiwag Makadewaagamiitigweyaang Black River, MI

Home

Previous Page

Last Update: December 12, 2007