Blackfoot Text

This Siksika text, entitled Kiyaayo Ki Ksistsikomaaki was spoken by Payotaipoyaaki (Margaret Bad Boy). I have transliterated the Roman text into traditional Syllabics.

Kiyaayo Ki Ksistsikomaaki

Aamohka nitaayakitsinikatawahka kiaayaowahka ki omahka kipitakiwahka anistawa Ksistsikomaaki. Iitoisiyihk. Iiksipihtsi omii otsitotoispima miini.

Inistsiista, ki oomahkok stamohto. Mii stamitoto miistsi miinistsi. Niitohtaapawaawahka. Ki anistimai stamitotoyihka. Ki oomimahks itowatsimaanini kiyaayoyi. Staminnisaowa ki iitomatapayaakoisi. Ki itamsokohkoitapimi ohpitstsiskoisai oomistsi okonimaanistsi, omi kiaayoyi. Ki osotamsiksipokai aamoyi otsisiyai, aamo ohkinstsis stamohkanaisisiksinsstsimini ami kiaayoyi.

Ki annamok stamitaihtsi, omatsini’katsitsai, ani kakohkanaisisiksinsstsiminai ohkinsstsis.

Ki annamok stamitaihtsi, ki otaisawaotohsi ki omiiksi itsitapomahkayihki. Otsitotapssammokihka. Tamsokitaihtsiyihka. Mi o’to’tonisiistahp annimokihk iitaipoyi. Ki stamitsisksimmata omi otsitohkitopihpi. Miihk stamahkapiiyawa. Stamotahkapiawa omi okowayi. Ki iitaotoitsikatsiiyaawai, opiinomoyiyaawai. Stamohkanaistonatsspikihtsiyihk omi aapani, a’ksikoyi. 

ᖽᔦᔭ ᖽ ᖽᐧᔈᒧᐧᖾᒉᖽ

ᖳᒐᑊᖿ ᖹᒣᔦᖽᒧᐧᖹᖿᒣᖷᑊᖿ ᖿᑉᔦᐠᖷᑊᖿ ᖽ ᖲᒉᑊᖿ ᖽᑯᒣᖽᖷᑊᖿ ᖳᖹᔈᒣᖷ ᖽᐧᔈᒧᐧᖾᒉᖽ᙮ ᖱᒪᐟᓱᔪᐦ᙮ ᖱᖽᐧᑯᑊᒧᐧ ᖲᒍ ᖲᒧᐧᒪᒪᐟᔈᑯᒉ ᒍᖹ᙮

ᖱᖹᔈᒧᐧᔈᒣ, ᖽ ᖲᒉᑊᖾᘁ ᔈᒣᒐᑊᒪ᙮ ᒍ ᔈᒣᒍᒪᒪ ᒍᔈᒧᐧ ᒍᖹᔈᒧᐧ᙮ ᖹᒪᑊᒣᑫᖷᖷᑊᖿ᙮ ᖽ ᖳᖹᔈᒧᒋ ᔈᒣᒍᒪᒪᔪᑊᖿ᙮ ᖽ ᖲᒍᒉᐦᔈ ᖱᒪᖷᒧᐧᒉᖹᖹ ᖽᔦᔭᔪ᙮ ᔈᒣᒍᐡᖹᓭᐠᖷ ᖽ ᖱᒪᒉᒣᑫᔦᖾᐟᓱ᙮ ᖽ ᖱᒣᒐᐧᖾᑊᖾᐟᒣᑯᒍ ᖲᑊᑯᐨᔈᒧᐧᔈᖾᐟᓯ ᖲᒍᔈᒧᐧ ᖲᖾᖹᒉᖹᔈᒧᐧ, ᖲᒍ ᖿᑉᔭᔪ᙮ ᖽ ᖲᓴᒣᒍᐧᖽᐧᑲᖼ ᖳᒐᔪ ᖲᒧᐧᓱᔨ, ᖳᒐ ᖲᑊᖽᐡᔈᒧᐧᔈ ᔈᒣᒐᑊᖿᖸᓱᓱᖽᐧᐡᔈᒧᐧᒍᖹ ᖳᒍ ᖿᑉᔭᔪ᙮

ᖽ ᖳᐡᖻᒐᘁ ᔈᒣᒍᒥᑊᒧᐧ, ᖲᒉᒧᐧᖹᖿᒧᐧᒥᐧ, ᖳᖹ ᖿᖾᑊᖿᖸᓱᓱᖽᐧᐡᔈᒧᐧᒍᖸ ᖲᑊᖽᐡᔈᒧᐧᔈ᙮

ᖽ ᖳᐡᖻᒐᘁ ᔈᒣᒍᒥᑊᒧᐧ, ᖽ ᖲᒥᓭᖷᐠᒪᑊᓱ ᖽ ᖲᒍᖽᐧ ᖱᒧᐧᒣᑲᒉᑊᖿᔪᑊᖽ᙮ ᖲᒧᐧᒪᒣᑫᐧᐢᒐᖽᑊᖿ᙮ ᒣᒐᐧᖽᒥᑊᒧᐧᔪᑊᖿ᙮ ᒍ ᖲᒪᒪᖹᓱᔈᒣᑊᐤ ᖳᐡᖹᒐᖽᐦ ᖱᒥᑲᔪ᙮ ᖽ ᔈᒣᒍᒧᐧᔈᖽᐧᐢᒉᒣ ᖲᒍ ᖲᒧᐧᒪᑊᖽᒪᑯᑊᑯ᙮ ᒍᐦ ᔈᒣᒉᑊᖿᑯᔦᖷ᙮ ᔈᒣᒐᒣᑊᖿᑫᑉᖷ ᖲᒍ ᖲᖾᖷᔪ᙮ ᖽ ᖱᒣᐠᒪᐟᒧᐧᖿᒧᐧᔦᖴ, ᖲᑯᖺᒐᔪᔦᖴ᙮ ᔈᒣᒐᑊᖿᖸᔈᒪᖻᐨᔈᑯᖽᑊᒧᐧᔪᐦ ᖲᒍ ᖳᑫᖹ, ᖳᖽᐧᖾᔪ᙮

If you are having problems viewing the language properly, please download and install one of the languagegeek fonts.
©2002-20011 Chris Harvey/Languagegeek
Last Modified: 28-Aug-2011