Please download a Languagegeek.com font to view these pages properly.
Hən̓q̓əmin̓əm̓ Text

I found this text on the Scǝwaθǝn (Tsawwassen) First Nation website. It is a brief account of a family history. I have updated the orthography to reflect what seems to be the current standard.

Xʷənaʔ syewənałct. Wilapiya θə nə sk̓ʷix, ʔi təli cən ʔəƛ̓ Scəwaθən. Ni kʷθə nə sc̓aməqʷ siʔem Stetson təliʔ ʔəƛ̓ Scəwaθən. ʔi cən nə sƛ̓i k̓ʷə cəsetaləm sx̌ʷəx̌ʷəyem ʔə k̓ʷə xə́naʔ syewənałct. Wəłqeʔis ʔə c̓twaʔ tə sqʷi:l̓qʷəl̓s kʷθə nə sc̓aməqʷ siʔem Stetson ni scłiqən kʷθə sme:nt ʔəƛ̓ Cheam ʔə kʷθə yewən sweyq̓əʔ. Ni sewq̓ənəpəs. Ni kʷecnəxʷ ʔə tə ƛ̓ces ʔi ni həyeʔ ƛ̓atiʔi ƛ̓ces ʔə tə Scəwaθən ni k̓ʷə ʔənəcə scłiqən ʔə kʷθə yewən sweyq̓əʔ ni c̓ə k̓ʷə ʔi kʷikʷəxtəm k̓ʷə Sƛ̓eləp. I nem sƛ̓piqən ʔi ni θəyt tə leləms ni sweʔs qəx məsteyəxʷ ʔə kʷθə leləm, ni k̓ʷə ʔənəcə həli kʷθə nə sc̓am̓əqʷ siʔem Stetson. Nanəł ʔəw̓ ʔiyəs ʔe kʷθə sx̌ʷiʔem̓s t̓ᶿə sʔəl̓eləxʷəł nił t̓ᶿə ʔəw̓ ʔiyəs ʔal̓ q̓pəθət ʔiʔ ʔiyəs x̌ʷiʔem, x̌ʷiʔem. Səw̓ xʷən̓ ʔəxʷin̓ ʔal̓, ʔəw̓ sƛ̓iƛ̓qəł ʔal̓ ʔiʔ sq̓əq̓aʔ cən ʔə t̓ᶿə nə sil̓ə ʔə kʷs q̓pəθəts t̓ᶿə sʔəl̓eləxʷ ʔiʔ wəł x̌ʷiʔem nec̓aʔ niʔ c̓ełəm̓əte:n̓ niʔ cən təw̓ heʔk̓ʷ. Hay čxʷ q̓a.

Home

Previous Page

Last Update: February 23, 2008